ขั้นตอนการปฏิบัติการรับแจ้งข่าวบุคคลตามหมายจับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ขั้นตอนการปฏิบัติการรับแจ้งข่าวบุคคลตามหมายจับ                                                                      
1. รับแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) หมายเลขโทรศัพท์ 08-1899-0705 และสายด่วน 1386
ตู้ ปณ.123 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
http://nccde.oncb.go.th
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2.บันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้งข่าวโดยละเอียด  ตามแบบฟอร์ม  “แบบรับแจ้งข่าวบุคคลตามหมายจับ” 

3.ข้อมูลข่าวที่รับแจ้งจากช่องทางต่างๆ ให้พิจารณาพื้นที่เกิดเหตุว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด จากนั้นให้ประสานการปฏิบัติการกับ บช.ปส. ประจำแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ และสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 

4.จำแนกจังหวัดในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบและช่องทางติดต่อของ บช.ปส. และสำนักปราบปรามยาเสพติด ดังนี้
4.1พื้นที่ กทม. 
     หน่วยรับผิดชอบ
     บก.ปส.1   โทรศัพท์  0-2973-4877   โทรสาร 0-2973-4878
     พันตำรวจเอก ฉัตรชัย  ศิริทรัพย์  รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1
     โทรศัพท์  0-2521-8285  และ  08-1633-9922
     สปป. นายธำรงค์  ลิ้มชัยกิจ ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 2
     โทรศัพท์  08-1920-3600
4.2พื้นที่ ปปส.ภ. 2 ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว  ระยอง
     ปปส.ภ. 3 ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
     ปปส.ภ. 4 ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม เลย นครพนม ร้อยเอ็ด สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ
     หน่วยรับผิดชอบ
      บก.ปส. 2  โทรศัพท์  0-2521-0953   โทรสาร 0-2521-0182
     พันตำรวจเอก สุพิชญ์  ลิมปาภรณ์  รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
     โทรศัพท์  0-2973-4877 และ 08-1692-2684
     สปป.นายสิทธิศักดิ์  กัลยาณประดิษฐ์   ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1
     โทรศัพท์  08-1839-4863
4.3พื้นที่ ปปส.ภ. 1  ได้แก่ ปทุมธานี ชัยนาท นนทบุรี อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สระบุรี อ่างทอง
    ปปส.ภ. 5  ได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน ลำปาง
    ปปส.ภ. 6  ได้แก่  พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี
    หน่วยรับผิดชอบ
    บก.ปส. 3  โทรศัพท์  0-2973-4873   โทรสาร 0-2973-4873
    พันตำรวจโท นพพร  คำแสน  พนักงานสอบสวน (สบ.2) 
    กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน  กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3   
    โทรศัพท์  0-2521-8252  และ 08-7591-1195
     สปป. นายสิทธิศักดิ์  กัลยาณประดิษฐ์   ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1
    โทรศัพท์  08-1839-4863
4.4 พื้นที่  ปปส.ภ. 7 ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม สมุทร สาคร
    ปปส.ภ. 8  ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร  ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง 
    ปปส.ภ. 9  ได้แก่ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล
    หน่วยรับผิดชอบ
    บก.ปส. 4 โทรศัพท์  0-2521-8266   โทรสาร 0-2521-8282
    พันตำรวจเอก อานันทพงศ์  เชิดเกียรติกุล  รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4
   โทรศัพท์  0-2973-4873  และ 08-7621-9183
   สปป. นายสิทธิศักดิ์  กัลยาณประดิษฐ์    ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 1
   โทรศัพท์  08-1839-4863

 

Polls

ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยหลักของปัญหายาเสพติด
 

โปสเตอร์หมายจับนักค้ายาเสพติด

ขยายภาพ
ดาวโหลดโปสเตอร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ